## BIMMAKE历史更新说明 BIMMAKE2023 V2.0 更新说明 [BIMMAKE2022 V4.0 更新说明](BIMMAKE2022V4.0%E6%9B%B4%E6%96%B0%E8%AF%B4%E6%98%8E.md) [BIMMAKE2022 V3.0 更新说明](BIMMAKE2022V3.0%E6%9B%B4%E6%96%B0%E8%AF%B4%E6%98%8E.md) [BIMMAKE2022 V2.0 更新说明](BIMMAKE2022V2.0.md) [BIMMAKE2022 V1.1更新说明](BIMMAKE2022V1.1%E6%9B%B4%E6%96%B0%E8%AF%B4%E6%98%8E.md) [BIMMAKE1.7更新说明](BIMMAKE1.7%E6%9B%B4%E6%96%B0%E8%AF%B4%E6%98%8E.md) [BIMMAKE1.6更新说明](BIMMAKE1.6%E6%9B%B4%E6%96%B0%E8%AF%B4%E6%98%8E.md) [BIMMAKE1.5更新说明](BIMMAKE1.5%E6%9B%B4%E6%96%B0%E8%AF%B4%E6%98%8E.md) [BIMMAKE1.4更新说明](BIMMAKE1.4%E6%9B%B4%E6%96%B0%E8%AF%B4%E6%98%8E.md) [BIMMAKE1.3更新说明](BIMMAKE1.3%E6%9B%B4%E6%96%B0%E8%AF%B4%E6%98%8E.md) [BIMMAKE1.2更新说明](BIMMAKE1.2%E6%9B%B4%E6%96%B0%E8%AF%B4%E6%98%8E.md)